Σε ανακοίνωσή της η Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει:

“Η με ημερ.07-07-2019 Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή , που χορήγησε το Ειρηνοδικείο Χανίων , σε χρεωμένο συνταξιούχο οφειλέτη, με προβλήματα υγείας, με συνολικό χρέος 113.689,00 ευρώ, όχι μόνο του πέρασε αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά και οικονομικής ανάσας ,αφού διατάχθηκε η πληρωμή δόσης 250 ευρώ /μήνα ,αντί 300 ευρώ, που έδινε μέχρι χθες ,προς τις 4 πιστώτριες τράπεζες και σε 10 δάνεια.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη συνταξιούχο του ΟΤΕ, με μηνιαία σύνταξη 1.200 ευρώ.άλλο εισόδημα δεν διαθέτει.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:

Κύρια κατοικία και δευτερεύουσα ,καθώς και αγροτεμάχια

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.38692010 . παράλληλα δε συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του , καθώς η ήδη υπάρχουσα έληξε στις 14-7-2019,του μεταρρύθμισε την Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα μεταρρύθμισης της υπάρχουσας, Προσωρινής Διαταγής.2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του αιτούντος ,μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης,

3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης ,της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δηλ. μέχρι το έτος 2022

4)Ορίζει 250 ευρώ,μηνιαία δόση , προς τις πιστώτριες Τράπεζες συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η χορηγηθείσα Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων , είναι σημαντική , για τον συνταξιούχο, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.38692010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο οφειλέτης ,δέχτηκε την αίτηση μεταρρύθμισης εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία ,απαλλάσσοντας τον από την μεγάλη δόση των 300 ευρώ”.