Θέματα συνεδρίασης :1. Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με τη θεομηνία που έπληξε το Δήμο Σητείας την 15/10/2022.