“Τα Χανιά δεν θα έχουν γιατρούς αλλά θα έχουν… F35”