Η Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση σε βάρος των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, κατά την άσκηση των καθήκοντος τους.

Η πολιτεία υποχρεούται να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τέτοιου είδους ενέργειες σε βάρος υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, οι οποίοι αποτελούν την επίσημη εκπροσώπησή της, στον έλεγχο τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθεί η συντεταγμένη Πολιτεία και ολόκληρη η κοινωνία, ώστε τα φαινόμενα φορολογικής παραβατικότητας να σταματήσουν.