Τελικά ήξερε ή δεν ήξερε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Χανίων για την αγωγή στο Δήμο;