Τελικά πόσο “κόκκινη” είναι η Τράπεζα Χανίων για να μη θέλει τη συγχώνευση η Παγκρήτια;