Ποια είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Αύριο Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 9 το πρωί, σε αίθουσα του κινηματογράφου Ελληνίς στα Χανιά πραγματοποιείται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο : Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018 – Έκθεση Πεπραγμένων.
ΘΕΜΑ 2ο : Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2018
ΘΕΜΑ 3ο : Ανάγνωση Εκθέσεως Ελέγχου Εποπτικού Συμβουλίου για την Οικονομική Χρήση 2018
ΘΕΜΑ 4ο : Ανάγνωση Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών για την Οικονομική Χρήση 2018
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Συνεταιρισμό
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2018
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2019
ΘΕΜΑ 8ο : Απαλλαγή του Διοικητικού , Εποπτικού Συμβουλίου των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018.
ΘΕΜΑ 9ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
ΘΕΜΑ 10ο : Συγχώνευση με απορρόφηση από τον Συνεταιρισμό της εταιρείας με την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 11ο : Διάφορα θέματα του Συνεταιρισμού

Η συνέλευση είναι εξ αναβολής και θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη παρευρεθούν.