Το 9ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στα Χανιά