Στον νέο κύκλο εργασιών του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλαμβάνει διοικητικό προσωπικό μέχρι τεχνικούς διασκέψεων

Η εργασία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς φαίνεται πως είναι ελκυστική στους Ευρωπαίους πολίτες.

Στον νέο κύκλο εργασιών του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλαμβάνει διοικητικό προσωπικό μέχρι τεχνικούς διασκέψεων.

Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν και είστε γνώστες και της γερμανικής γλώσσας θα μπορούσατε να παραδίδετε μαθήματα γερμανικών στους ευρωβουλευτές κατόπιν αιτήματός τους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική βάση δεδομένων υπάρχουν ευκαιρίες για μόνιμες και προσωρινές θέσεις εργασίας, όπως και για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, πρακτικές ασκήσεις και αποσπάσεις.

Δείτε εδώ