Κατατέθηκε κοινή πρόταση από δημοτικές παρατάξεις η οποία εγκρίθηκε από την πλειοψηφία

Mε τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η κοινή πρόταση που κατέθεσαν οι δημοτικές παρατάξεις, Ηράκλειο 3.7.5, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες και ΣΥΝ+Πραξη Δημοτών Ηρακλείου, με θέμα: Μέτρα Ανακούφισης Δημοτών και Επιχειρήσεων

Οι προτάσεις που αποφασίστηκαν είναι: