Τι προκύπτει από την έρευνα GREPORT 2020 - Το Μεγάλο Λιμάνι συνδέεται με 71 λιμένες 29 χωρών, από τις οποίες δεκαέξι είναι ευρωπαϊκές, δέκα ασιατικές και τρεις αφρικανικές - Το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί κυρίως γραμμές του δευτερεύοντος δικτύου θαλασσίων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων

Το δικό τους αποτύπωμα στον παγκόσμιο χάρτη λιμένων αφήνουν ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητά τους με το παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το Μεγάλο Λιμάνι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ενισχύοντας τη θέση του, ενώ αυτό της Θεσσαλονίκης τώρα κάνει το δυνατό του ξεκίνημα.

Η καταγραφή των δεδομένων από τα οποία μπορεί να γίνει εκτίμηση για τα μελλούμενα έγινε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θάνο Πάλλη και Γιώργο Βαγγέλα, οι οποίοι επιμελούνται το GREPORT 2020, την έκθεση για τους ελληνικούς λιμένες. Πρόκειται για την 3η ανανεωμένη έκδοση, που εκδίδεται από την Ports & Shipping Advisory.

Σύμφωνα με την έρευνα, «στο τέλος της δεκαετίας που ολοκληρώθηκε (2010-2020), τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τακτικών γραμμών ήταν 79% περισσότερα σε σύγκριση με το 2010. Η συνολική χωρητικότητα πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία προσεγγίζουν τους ελληνικούς λιμένες είναι 66% μεγαλύτερη από τις αρχές της δεκαετίας.

H εντυπωσιακότερη αλλαγή των τελευταίων ετών συνδέεται με το μέγεθος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία εξυπηρετούν οι δύο ελληνικοί λιμένες – και ιδιαίτερα ο Πειραιάς. Το 2010 το μέγεθος του μεγαλύτερου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν μικρότερο των 10.000 ΤΕUs. Το 2018 ο λιμένας του Πειραιά εξυπηρέτησε για πρώτη φορά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 20.000 ΤEUs.

Πρόκειται για δομικές αλλαγές με σημαντικές προοπτικές και προκλήσεις για τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις συνδυασμένες μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης φορτίων που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια.

Η ικανότητα του συστήματος να εξυπηρετήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά τα μεταφερόμενα φορτία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα διεύρυνσης τόσο του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων τα οποία εξυπηρετούνται από τους ελληνικούς λιμένες όσο και του εύρους των υπηρεσιών που προσφέρονται πριν από την προώθηση των μεταφερόμενων αγαθών στον τελικό τους προορισμό».

Συνδεσιμότητα λιμένος Πειραιώς

«Με στόχο τη διερεύνηση της σημασίας του λιμένα Πειραιώς στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό σύστημα θαλασσίων μεταφορών καταγράψαμε και αναλύσαμε περαιτέρω τις προσεγγίσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά (Σ.ΕΜΠΟ.) για χρονική περίοδο ενός μηνός εντός του 2020.

Καταγράφηκαν 277 προσεγγίσεις πλοίων με μέση μεταφορική ικανότητα 4.512 TEUs, αυξημένη 7,8% σε σχέση με το 2018», τoνίζει στο «business stories» ο κ. Πάλλης, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις θαλάσσιες μεταφορές και επιμελητής του Βαρομέτρου της Διεθνούς Ενωσης Λιμένων (IAPH) για τις επιπτώσεις του COVID-19 στα λιμάνια. Ο ίδιος προσθέτει: «Το λιμάνι του Πειραιά εξυπηρέτησε πλοία διαφορετικής χωρητικότητας. Το μικρότερο σε μεταφορική ικανότητα πλοίο ήταν της τάξεως των 219 ΤΕUs (με το αντίστοιχο νούμερο το 2018 να είναι 652 TEUs) ενώ το μεγαλύτερο είχε μεταφορική ικανότητα 21.413 TEUs. Η ικανότητα να εξυπηρετηθούν πλοία κάθε μεγέθους αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Πειραιά».

Οπως προκύπτει από την έρευνα, το 20,3% των προσεγγίσεων αντιστοιχεί σε πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 6.000 TEUs, τα οποία δραστηριοποιούνται στις κύριες γραμμές των θαλασσίων μεταφορών, και το 58,8% αφορά πλοία feeder (τροφοδοτικά). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2018 ήταν 21,4% και 62,7%. Το μεγαλύτερο τμήμα της χωρητικότητας που προσεγγίζει το λιμάνι του Πειραιά είναι πλοία άνω των 6.000 TEUs.

Οσον αφορά τη σύνδεση με άλλους λιμένες, ο Πειραιάς συνδέεται άμεσα με 71 λιμένες -προηγούμενος ή επόμενος λιμένας προσέγγισης- συνολικά 29 χωρών: 16 ευρωπαϊκές, 10 ασιατικές και 3 αφρικανικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνδέεται απευθείας με χώρες που διαθέτουν σημαντικούς λιμένες εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, όπως η Σιγκαπούρη, η Σαουδική Αραβία, η Μαλαισία και η Ολλανδία, πιστοποιώντας τη σημαντικότητά του στα παγκόσμια δίκτυα θαλασσίων μεταφορών.

O OΛΠ το 2020

Διαχείριση κρίσης έκανε το 2020 η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι Κινέζοι κατάφεραν να έχουν τις λιγότερες δυνατές απώλειες στον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που διακινήθηκαν μέσω και των τριών προβλητών, των δύο της ΣΕΠ και της μιας του ΟΛΠ.

Συγκεκριμένα, το 2020 διακινήθηκαν 5.500.000 εμπορευματοκιβώτια έναντι 5.650.000 το 2019, ποσοστό μείωσης 3,6%.

Η προβλήτα του ΟΛΠ παρουσίασε αύξηση κατά 50.000 «κουτιά», φτάνοντας στα 550.000 στα τέλη του 2020. Από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ που πιστώνονται ξεχωριστά στην COSCO Shipping διακινήθηκαν 4.900.000 «κουτιά».

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

«Στην περίπτωση του Σ.ΕΜΠΟ. του λιμένος Θεσσαλονίκης αναλύσαμε 277 διαδοχικές προσεγγίσεις πλοίων. Η μέση μεταφορική ικανότητα διαμορφώθηκε στα 1.658 TEUs, αυξημένη κατά 5% σε σχέση με το 2018. Το μικρότερο σε χωρητικότητα πλοίο που εξυπηρετήθηκε στο Σ.ΕΜΠΟ. Θεσσαλονίκης είχε χωρητικότητα 219 ΤΕUs και το μεγαλύτερο πλοίο χωρητικότητα 5.060 TEUs.

Το 88,6% των προσεγγίσεων πραγματοποιείται από πλοία feeder μικρής χωρητικότητας και μόλις το 11,4% από πλοία κατηγορίας Post Panamax I. Το γεγονός πιστοποιεί ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί κυρίως γραμμές του δευτερεύοντος δικτύου θαλασσίων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων (feeder network)», επισημαίνει ο κ. Βαγγέλας.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνδέεται άμεσα με 15 λιμένες -προηγούμενος ή επόμενος λιμένας προσέγγισης- οι οποίοι ανήκουν σε επτά χώρες, τρεις περισσότερους λιμένες σε σχέση με το 2018. Η ανάλυση των λιμένων με τους οποίους συνδέεται άμεσα η Θεσσαλονίκη δείχνει ότι το 30,7% των προσεγγίσεων στη Θεσσαλονίκη έχουν ως προέλευση/προηγούμενο λιμάνι ή προορισμό/επόμενο λιμάνι τον Πειραιά. Ακολουθούν η Λεμεσός με 14,8% και το Μάρσασλοκ (Μάλτα) με 12,5%. Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2018, ο αριθμός των συνδέσεων με τον Πειραιά έχει μειωθεί αισθητά, ενώ έχουν αυξηθεί οι συνδέσεις με το Μάρσασλοκ στη διαχείριση του οποίου συμμετέχει η Terminal Link, η οποία είναι μέρος της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Η ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων και η περαιτέρω ενσωμάτωση του λιμένα σε αλυσίδες μεταφορών θα δώσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πρόσθετη δυναμική. Η εξυπηρέτηση μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη συνδεσιμότητά του και, κυρίως, να ενταχθεί σε κύριες γραμμές θαλασσίων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, με πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες του λιμένα», δηλώνει ο κ. Βαγγέλας.

Διαβάστε ακόμη:

Σταϊκούρας: Σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις 22 Μαρτίου

ΔΕΗ: Βγαίνει στις αγορές για €500 εκατ. με ομόλογο αειφορίας

Κτήμα Καμπά: Η χαμένη ευκαιρία του Μπουτάρη και το «μικρό Ελληνικό» της Ελλάκτωρ