“Το μεγάλο μας τσίρκο”, με κουμπαρά για τον “Ορίζοντα”