Ὅμως ἐπί διημέρου δέν νομίζω νά ἀναλώθηκαν στά πολιτιστικά καί τά θέματα ὑγείας,ἐννοεῖται.Ἀπόδειξις πώς ἀμέσως μετά αὐτή τήν ἐπίσκεψιν ἔρχεται ἡ εἴδησις πώς ὁ Ῥάμα,τό φιλαράκι τοῦ Σβάρτζ/Σόρος,ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί θά ἔχη συνάντησι μέ Κούλη καί Δένδια.Μάλιστα ὁ Κούλης θά τόν τραπεζώσῃ κιόλας.

**Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει γεύμα στον Αλβανό πρωθυπουργό, στο οποίο θα παραβρεθεί και ο υπουργός Εξωτερικών.( ἐδῶ)**

Ναί,τραπέζι ἐν μέσῳ …ἰοῦ,πού ὡς φαίνεται δέν βλάπτει ὅσο ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων ! Ἀκίνδυνο τό τραπέζι ὅπου θά παρευρεθοῦν ἐκτός τῶν πρωθυπουργῶν καί τοῦ Δένδια,φαντάζομαι καί ὅλοι ὅσοι θά συνοδεύουν τόν Ἀλβανό,σύν ἴσως καί τούς συμβουλάτορες τοῦ Κούλη ( φαντάζομαι δέν θά λείψῃ ἡ παρασημοφορημένη μέ τόν τίτλον :«Ιππότης του Τάγματος του Σκερντέμπεη» , Σουρανῆ ὡς εἰδικός ἐπί τῶν Ἀλβανικῶν θεμάτων ( ἐδῶ)ἀλλά καί τούς,ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν,διερμηνεῖς καί τούς ἄνδρες ἀσφαλείας ἐπίσης.Ὅλοι αὐτοί μέσα σέ κλειστούς χώρους. Ὅμως καθώς φαίνεται αὐτά εἶναι ἀκίνδυνα ! Ὁ Ἁγιασμός,εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνος γιά τήν μετάδοσιν τοῦ …ἰοῦ !

Τώρα,στήν οὐσία. Τί ἀκριβῶς θέλει ὁ Ῥάμα καί μᾶς κουβαλιέται μετά τό διήμερο κουβεντολόϊ μέ τόν Ἐρντογάν; Γιά νά θυμηθοῦμαι κάτι :

**Μιλώντας στο euronews για την απόφαση της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια, ο αλβανός πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι δικαίωμα της Ελλάδας και βασίζεται στη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που ξεκάθαρα αναφέρει ότι κάθε χώρα μπορεί να επεκτείνει τα θαλάσσια σύνορά της, όπου είναι αυτό εφικτόΜία νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για τον καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών είναι απαραίτητη.»Ο Εντι Ράμα επανέλαβε την πρότασή του « η νέα συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας να προκύψει είτε με τη μεσολάβηση τρίτων χωρών είτε με παραπομπή στη Χάγη…» (ἀπό ἐδῶ)**

**Αὐτά,τόν περασμένο Σεπτέμβριο,ἀφοῦ καί πάλι εἶχε προηγηθῆ συνάντησις μέ τόν Ἐρντογάν καί τήν ἑπομένη ( 15 Σεπτεμβρίου) εἶχε συνάντησι μέ τόν Κούλη.**

Συνεπῶς,γιατί ξανά-έρχεται ὁ Ἀλβανός; Θά ἔχη νέες προτάσεις ; Ἤ θά κουβαλᾷ μαζύ του τελεσίγραφο τοῦ Ἐρντογάν,τό ὁποῖο προφανῶς θά ἔχη προσυπογράψει,ὅπου θά θέσῃ τήν ἐλλαδική κυβέρνησιν στό δίλημμα : Διαμεσολάβησιν Ἐρντογάν ἤ Χάγη;

**Ἄν λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν πώς ὁ Δένδιας τόν Σεπτέμβριο εἶχε ἀπαντήση σχετικῶς μέ τήν πρότασι Ῥάμα : «εἶναι μεταξύ τῶν σκέψεων καί δυνατοτήτων πού ἐξετάζει ἡ ἐλληνική κυβέρνησις»**

**Καί ἀφοῦ κατά δήλωσιν Ῥάμα :«… ὁ Ἐρντογάν δέν ἔχει ἀνθελληνικά αἰσθήματα…Εἶμαι πολύ καλός φῖλος μέ τόν Ἐρντογάν καί εἶμαι καλός φῖλος καί μέ τόν ἕλληνα πρωθυπουργό…»**

**Βλέπω νά μπαίνῃ στό τραπέζι διαπραγματεύσεων ὄχι μόνον τό θέμα ΑΟΖ Ἑλλάδος -Ἀλβανίας,ἀλλά μία πρότασις πού θά ἔχῃ ὡς προϋπόθεσιν τῆς νέας συμφωνίας περί ΑΟΖ τήν λύσι τῶν διαφορῶν Ἑλλάδος-Τουρκίας…**

Ἔμ,ἔτσι εἶναι ὅταν ἐμπιστεύεται κανείς …ἀλβανούς ! Καί μάλιστα,ἀκόμη χειρότερα, εὐεργετημένους ἀπό τήν Ἑλλάδα,Ἀλβανούς… ( Ἡ Εὐρωπαϊκή πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν ἀτζέντα Μητσοτάκη-Ῥάμα)

**Ἄν τε,2021,200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάστασιν κατά τῶν ὀθωμανῶν καί τῶν τουρκαλβανῶν,καί τί μᾶς ἑτοιμάζουν οἱ ῥαγιάδες τῆς ἑλλαδικῆς ἐξουσίας ;Ὅ,τι ἔχει διατάξη τόν Κούλη,διά τοῦ Σβάρτζ/Σόρος,ἡ ΝΤΠ.Αὐτή πού προσκυνοῦν ἀπό Σακελλαροπούλου μέχρι ὅλο τό πολιτικάντικο καλικαντζαρόσογο…**

Ἡ Πελασγική

**sxolianews**