Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων γιατις αιτίες και την αντιμετώπιση τηςπροβληματικής σχέσης με το αλκοόλ,αποκλειστικά για ανθρώπους που έχουνπροβληματική σχέση με το αλκοόλ.

ΤοΠρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας θαδιενεργήσει κύκλο τριών δίωρων σεμιναρίωνμε τίτλο: «Το πρόβλημα είναι το αλκοόλή η σχέση που αναπτύσσουν κάποιοιάνθρωποι με αυτό;» το οποίο απευθύνεταιαποκλειστικά και μόνο σε ανθρώπουςπου νιώθουν ότι έχουν προβληματικήσχέση με το αλκοόλ.

Στα σεμινάριαθα προσεγγιστούν μια σειρά ερωτημάτωνόπως:

Καθώςτο σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικάσε ανθρώπους που έχουν ή νιώθουν ότιέχουν προβληματική σχέση με το αλκοόλ,όσοι και όσες ενδιαφέρονται νασυμμετάσχουν, είναι σημαντικό πριν τηνέναρξη του, να πραγματοποιήσουν μίαδιαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας μετους κοινωνικούς επιστήμονες/ στελέχητου Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας,για να ενημερωθούν περισσότερο για τοσεμινάριο και τους σκοπούς του και ναλάβουν συνολικές πληροφορίες για τοπρόγραμμα. Στα σεμινάρια μπορούν νασυμμετέχουν ενδιαφερόμενοι απόοποιαδήποτε περιοχή της χώρας κατόπινσυνεννόησης με τα στελέχη των ΠρογραμμάτωνΠροαγωγής Αυτοβοήθειας.

Μετο πέρας του σεμιναρίου όσοι/εςενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουνσε ομάδες υποστήριξης για το συγκεκριμένοζήτημα που πραγματοποιούνται μέσω τηςπλατφόρμας ZOOM από ταΠρογράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειαςκαθώς επίσης και να λάβουν εξατομικευμένεςυπηρεσίες υποστήριξης.

Όσοικαι όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουνστα σεμινάρια, τα οποία θα ξεκινήσουντην Τετάρτη 3/3/2021 και θα πραγματοποιούνταικάθε Τετάρτη 18.00 – 20.00, καλούνται ναδηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα τωνπρογραμμάτων σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα,Χανιά και Σητεία, καθημερινά 9.00 – 20.00,έως και τη Δευτέρα 1/3/2021.

Ησυμμετοχή στα σεμινάρια όπως και σεόλες τις δράσεις του ΠρογράμματοςΠροαγωγής Αυτοβοήθειας είναι δωρεάν.

Για τους συντρόφους και συγγενείςανθρώπων με προβληματική σχέση με τοαλκοόλ υπενθυμίζεται ότι μπορούν επίσηςνα επικοινωνήσουν με τα ΠρογράμματαΠροαγωγής Αυτοβοήθειας και να λάβουνατομική ή και ομαδική υποστήριξη.

Στοιχείαεπικοινωνίας:

ΠρόγραμμαΠροαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

**Τηλ:**2310500477

Ηλ. Ταχυδρομείο:thessaloniki@selfhelp.gr

Πρόσωπαεπικοινωνίας: Χαλεπούδης Μανώλης,Ψυχολόγος

ΠρόγραμμαΠροαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας
Τηλέφωνο:2410 233332
Ηλ. Ταχυδρομείο: larisa@selfhelp.gr

Πρόσωποεπικοινωνίας: Κώστας Γκαϊφύλλιας,Κοινωνικός Λειτουργός

ΠρόγραμμαΠροαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων

Τηλ.:2821023432

Ηλ.Ταχυδρομείο: chania@sefhelp.gr

Πρόσωπαεπικοινωνίας: Εύη Αδαμοπούλου, Ψυχολόγος

ΠρόγραμμαΠροαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

Τηλ.:2843029620

Ηλ.Ταχυδρομείο: sitia@selfhelp.gr

Πρόσωπαεπικοινωνίας: Ελευθερία Ζαρκανέλα,Ψυχολόγος