Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της παγκόσμιας και ελληνικής επιχειρηματικότητας

Υπό τον τίτλο «Building Foundations for the future» η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει με την υποστήριξη του LSE – The Hellenic Alumni Association και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), το πρώτο Family Business Conference

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Endeavor Greece και του FBN Greece στις 13 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της παγκόσμιας και ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι περισσότερες από αυτές σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη, συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία και λειτουργούν ως πρότυπα για την υγιή επιχειρηματικότητα. Το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, η διαδοχή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.

Στο συνέδριο, θα συζητηθούν οι παραπάνω προκλήσεις με σκοπό να αντιμετωπιστούν και να μπορέσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να επιβιώσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό σύστημα.

Η θεματολογία θα βασιστεί στους εξής τομείς:
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές επιχειρήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Οι προκλήσεις της διαδοχής
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: Corporate Governance
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονόδρομος για την επιχειρηματική ανάπτυξη