**Μια νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Environmental Science υποστηρίζει ότι μια τοξική σούπα εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων προκαλεί καταστροφές κάτω από τα χωράφια που καλύπτονται από καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι και άλλες μονοκαλλιέργειες. Η έρευνα αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση που έχει διεξαχθεί ποτέ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα φυτοφάρμακα επηρεάζουν την υγεία του εδάφους.**

Η μελέτη αναλύεται από δύο από τους συγγραφείς της έκθεσης, τους Nathan Donley και Tari Gunstone, σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Scientific American.

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι τα ευρήματα θα πρέπει να επιφέρουν άμεσες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), αξιολογούν τους κινδύνους που εγκυμονούν τα σχεδόν 850 συστατικά φυτοφαρμάκων που έχουν εγκριθεί για χρήση στις ΗΠΑ.

Η έρευνα που διεξήχθη από το Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, τους Φίλους της Γης και το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, εξέτασε σχεδόν 400 δημοσιευμένες μελέτες που συνολικά είχαν πραγματοποιήσει περισσότερα από 2.800 πειράματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα φυτοφάρμακα επηρεάζουν τους οργανισμούς του εδάφους. Η ανασκόπηση περιελάμβανε 275 μοναδικά είδη ή τύπους εδαφικών οργανισμών και 284 διαφορετικά φυτοφάρμακα ή μείγματα φυτοφαρμάκων.

Διαπιστώθηκε ότι τα φυτοφάρμακα βλάπτουν οργανισμούς που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση υγιών εδαφών σε ποσοστό άνω του 70% των περιπτώσεων. Όμως, οι Donley και Gunstone λένε ότι αυτό το είδος βλάβης δεν λαμβάνεται υπόψη στις αξιολογήσεις ασφάλειας της EPA, οι οποίες αγνοούν τη βλάβη που προξενούν τα φυτοφάρμακα στους γαιοσκώληκες, τα κολλέμβολα, τα σκαθάρια και χιλιάδες άλλα υπόγεια είδη.

Η EPA χρησιμοποιεί ένα μόνο είδος δοκιμής για να εκτιμήσει τον κίνδυνο για όλους τους εδαφικούς οργανισμούς, την ευρωπαϊκή μέλισσα, η οποία περνά ολόκληρη τη ζωή της πάνω από το έδαφος σε τεχνητά κουτιά. Όμως, το 50-100% όλων των φυτοφαρμάκων καταλήγει στο έδαφος.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της γεωργίας έντασης φυτοφαρμάκων (pesticide-intensive agriculture) και η ρύπανση είναι σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στη μείωση των οργανισμών του εδάφους. Πραγματοποιώντας εντελώς ανεπαρκείς αξιολογήσεις, το ρυθμιστικό σύστημα εξυπηρετεί την προστασία της βιομηχανίας φυτοφαρμάκων.

Η μελέτη έρχεται στον απόηχο άλλων πρόσφατων ευρημάτων που δείχνουν ότι υψηλά επίπεδα του χημικού ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη και του τοξικού προϊόντος διάσπασής του AMPA έχουν βρεθεί σε δείγματα επιφανειακού εδάφους από χωράφια χωρίς άροση στη Βραζιλία.

Γράφοντας στον ιστότοπο GMWatch, οι Claire Robinson και Jonathan Matthews σημειώνουν ότι, παρά το γεγονός αυτό, οι αγροχημικές εταιρείες που επιδιώκουν την ανανέωση της άδειας χρήσης της γλυφοσάτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 λένε ότι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της γλυφοσάτης είναι η ικανότητά της να προάγει υγιέστερα εδάφη μειώνοντας την ανάγκη για κατεργασία του εδάφους (ή όργωμα).

Αυτό από μόνο του είναι παραπλανητικό, διότι οι αγρότες καταφεύγουν στο όργωμα δεδομένης της αυξανόμενης αντίστασης των ζιζανίων στη γλυφοσάτη και η βιολογική γεωργία ενσωματώνει επίσης μεθόδους χωρίς άροση. Ταυτόχρονα, οι υποστηρικτές της γλυφοσάτης αγνοούν ή αρνούνται την τοξικότητά της στα εδάφη, το νερό, τον άνθρωπο και την άγρια ζωή.

Έχοντας αυτό κατά νου, είναι αξιοσημείωτο ότι η GMWatch αναφέρεται επίσης σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη η οποία αναφέρει ότι η γλυφοσάτη ευθύνεται για μια αύξηση της παιδικής θνησιμότητας κατά πέντε τοις εκατό στη Βραζιλία.

Η νέα μελέτη, «Φυτοφάρμακα σε μια περιπτωσιακή μελέτη για τα συστήματα καλλιέργειας χωρίς άροση και τις γύρω δασικές εκτάσεις στη Βραζιλία» (“Pesticides in a case study on no-tillage farming systems and surrounding forest patches in Brazil”) στο περιοδικό Scientific Reports, οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το μολυσμένο με γλυφοσάτη έδαφος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των τροφίμων και την ανθρώπινη υγεία και τις οικολογικές διεργασίες για τη διατήρηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Υποστηρίζουν ότι η παρουσία glyphosate και AMPA στο έδαφος μπορεί να προάγει την τοξικότητα σε βασικά είδη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τα οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση λειτουργικών οικολογικών συστημάτων.

Οι μελέτες αυτές επαναλαμβάνουν την ανάγκη απομάκρυνσης από την ολοένα και περισσότερο απαξιούμενη ιδεολογία και τις πρακτικές της “πράσινης επανάστασης”. Αυτό το μοντέλο έντασης χημικών ουσιών έχει βοηθήσει στην προσπάθεια για μεγαλύτερη μονοκαλλιέργεια και έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ποικιλίες διαίτης και λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπός του έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση του εδάφους και ανισορροπίες των ανόργανων συστατικών, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν επηρεάσει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία.

Αν στραφούμε στην Ινδία, για παράδειγμα, η χώρα αυτή χάνει 5.334 εκατομμύρια τόνους εδάφους κάθε χρόνο λόγω διάβρωσης και υποβάθμισης του εδάφους, μεγάλο μέρος των οποίων αποδίδεται στην αλόγιστη και υπερβολική χρήση συνθετικών αγροχημικών. Το Ινδικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας αναφέρει ότι το έδαφος καθίσταται ανεπαρκές σε θρεπτικά συστατικά και γονιμότητα.

Η Ινδία δεν είναι η μοναδική χώρα από αυτή την άποψη. Η Maria-Helena Semedo του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας δήλωσε το 2014 ότι αν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί υποβάθμισης, όλο το ανώτερο έδαφος του κόσμου θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα σε 60 χρόνια. Η ίδια σημείωσε ότι περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εδάφους έχει ήδη υποβαθμιστεί. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι οι βαρύτατες με χημικά γεωργικές τεχνικές είναι μια από τις κύριες αιτίες.

Μπορεί να χρειαστούν 500 χρόνια για να δημιουργηθεί μια ίντσα εδάφους, αλλά μόνο μερικές γενιές για να καταστραφεί. Όταν ποτίζετε το έδαφος με κατοχυρωμένα συνθετικά αγροχημικά ως μέρος ενός μοντέλου χημικά εξαρτώμενης γεωργίας, βλάπτετε βασικούς μικροοργανισμούς και καταλήγετε να ταΐζετε το έδαφος με μια περιορισμένη δίαιτα τοξικών εισροών.

Οπλισμένες με τα συνθετικά βιοκτόνα, τα οποία παράγουν χρήμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι εταιρείες αγροχημικών το κάνουν αυτό εδώ και δεκαετίες. Με την αλαζονεία τους, οι εταιρείες αυτές ισχυρίζονται ότι έχουν γνώσεις που δεν κατέχουν και στη συνέχεια προσπαθούν να κάνουν το κοινό και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς και πολιτικούς να υποκλιθούν στο βωμό της εταιρικής “επιστήμης” και του εξαγορασμένου και πληρωμένου επιστημονικού ιερατείου της.

Οι επιζήμιες επιπτώσεις των προϊόντων τους στην υγεία και το περιβάλλον έχουν αναφερθεί ευρέως εδώ και δεκαετίες, αρχής γενομένης από το πρωτοποριακό βιβλίο της Rachel Carson “Silent Spring” του 1962.

Αυτές οι τελευταίες μελέτες υπογραμμίζουν την ανάγκη να στραφούμε προς τη βιολογική γεωργία και την αγροοικολογία και να επενδύσουμε σε αυτόχθονα μοντέλα γεωργίας - όπως υποστηρίζουν σταθερά διάφοροι διεθνείς οργανισμοί υψηλού επιπέδου, και όχι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη, και πολλές επίσημες εκθέσεις.

**Δικτυογραφία:**

Toxic Corporations Are Destroying the Planet’s Soil – OffGuardian

**https://off-guardian.org/2021/06/23/toxic-corporations-are-destroying-the-planets-soil/**