Το καλοκαίρι του 2020 δεν θα θυμίζει σε τίποτα την ανεμελιά των προηγούμενων διακοπών. Η απειλή του Covid-19 σκιάζει σχέδια και πλάνα καθώς πολύς κόσμος ανησυχεί μήπως νοσήσει. Ιδιαίτερα για τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.
Η«τραυματική» εμπειρία της πανδημίας θα εξακολουθεί να επηρεάζει αναπόφευκτα, και για πολλά χρόνια τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι προσδοκίες και οι θεμιτές απαιτήσεις των καταναλωτών/ πελατών, φιλοξενουμένων και εργαζομένων, για την παροχή ή την χρήση υπηρεσιών, μέσα σε ένα ασφαλές και υγειονομικά προστατευμένο περιβάλλον, επιβάλλουν από εδώ και στο εξής μία νέου τύπου ποιότητα υπηρεσιών, τεκμηριωμένη από τη διαθέσιμη, ανεξάρτητη επιστημονική γνώση, βασισμένη σε διαφανείς, πιστοποιημένες διαδικασίες και κριτήρια, αλλά και στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Η αναγκαιότητα συγκρότησης και λειτουργίας μιας νέας, υγειονομικού ενδιαφέροντος δομής στο πλαίσιο μιας ξενοδοχειακής μονάδας, δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο υποκατάσταση της ιατρικής ευθύνης ή την πρόθεση ακραίας «ιατρικοποίησης» των υπηρεσιών φιλοξενίας. Ανταποκρίνεται, αντίθετα, σε μια σύγχρονη και επιτακτική ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας, που υπηρετείται από το σύνολο του προσωπικού, από εκπαιδευμένες ομάδες επαγγελματιών Υγείας, αλλά και με την αφύπνιση της συλλογικής και ατομικής ευθύνης φιλοξενουμένων, επισκεπτών και εργαζομένων, μέσω αντικειμενικής, ενημερωμένης πληροφόρησης και εκπαίδευσης. Αυτούς ακριβώς τούς στόχους έρχεται να εκπληρώσει το νέο πρότυπο της SWISS APPROVAL για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις , που για τη χώρα μας αποτελούν ένα μεγάλο και κρίσιμο τομέα της τουριστικής της Βιομηχανίας.

Το πρωτόκολλο για την ασφάλεια φιλοξενουμένων και εργαζομένων

Η βιοπαθολόγος Χριστίνα Παπανικολάου, πρώην Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και πρώην Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕΤ, επικεφαλής της επιστημονικής Επιτροπής ανάπτυξης του προτύπου “B&WCERTIFICATION”, μιλά για μία νέου τύπου ποιότητα υπηρεσιών στα τουριστικά καταλύματα η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη και επιτακτική ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
«B&W CERTIFICATION»: αυτή είναι η ονομασία του νέου διεθνούς προτύπου λειτουργίας Ξενοδοχειακών Μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας covid-19 (B&WCERT), που φιλοδοξεί να καθιερώσει η Swiss Approval International. Τι είναι ωστόσο το εν λόγω πρότυπο και τι ακριβώς διασφαλίζει;

Η εφαρμογή του προτύπου, που φέρει την ονομασία “B&W CERT”, (Blue and WHITE Certification), μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία της Υγείας φιλοξενουμένων, επισκεπτών και εργαζομένων μιας Μονάδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, ακόμη και σε περίοδο υγιειονομικής κρίσης και πανδημίας, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα.
Το πρότυπο βασίζεται στη συστηματική, διαδοχική εφαρμογή τυποποιημένων κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας, που τηρούνται υποχρεωτικά από το προσωπικό και εποπτεύονται με ευθύνη της Διοίκησης. Όλα τα προαπαιτούμενα και οι προβλέψεις του προτύπου βασίζονται στις αποφάσεις των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών (Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών) και αξιοποιούν την επιστημονική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια διαχείρισης της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων φάσεων στην εξέλιξη της .

«Το πρότυπο, που αποτελεί προϊόν αναθεώρησης προγούμενων, ανάλογων προτύπων της SWISS APPROVAL, αναπτύχθηκε κάτω από την πίεση της παρούσας συγκυρίας, αλλά μπορεί με μικρές τροποποιήσεις, να καλύψει ένα ευρύ φάσμα μεταδιδόμενων λοιμωδών νοσημάτων,στα οποία περιλαμβάνονται όχι μόνο οι αερογενώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, όπως η γρίππη και το covid-19, (influenza-like syndroms), αλλά και πολλά άλλα, συχνά κατά τους θερινούς μήνες, όπως οι τροφιμογενείς λοιμώξεις (τροφοδηλητηριάσεις), ή νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω διαβιβαστών, (δηλ. Κουνούπια, σκνίπες, όπως πχ“ο πυρετός του Νείλου”)», επισημαίνει η κυρία Παπανικολάου.

Οι αρχές και οι ειδικοί κανόνες επαγρύπνησης και επιδημιολογικής επιτήρησης, που περιλαμβάνονται, στοχεύουν, όπως σε κάθε περίπτωση απειλής για τη Δημόσια Υγεία, στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μετάδοσης ή εμφάνισης ενός κρούσματος μέσα σε μια ξενοδοχειακή δομή, ενδυναμώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης φιλοξενουμένων και εργαζομένων. Προδιαγράφονται επίσης, όλες οι απαραίτητες και ενδεδειγμένες ενέργειες, μέτρα και προφυλάξεις, για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση ενός ύποπτου περιστατικού ή ενός κρούσματος, που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και με την έγκριση των αρμόδιων Αρχών, θα μπορούσε να αποτρέψει ακόμη και την αναστολή της λειτουργίας μιας επιχείρισης. Παράλληλα, προβλέπονται οι διαδικασίες εφαρμογής όλων των καθιερωμένων, αλλά επικαιροποιημένων, σήμερα, κανονισμών και μέτρων υγειονομικής ασφάλειας και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, για τις επιμέρους, κρίσιμες υπηρεσίες ενός καταλύματος, όπως η εστίαση και το service, τα μέτρα υγιεινής και απολύμανσης σε κοινόχρηστους χώρους, η διαχείριση των χώρων αναψυχής και υποδοχής, τα μέτρα και τα μέσα προφύλαξης εργαζομένων, φιλοξενουμένων και επισκεπτών, ώστε να δημιουργείται μία «ομπρέλα» υγειονομικής προστασίας για το πιστοποιημένο κατάλυμα.

Δύο μονάδες έναν σκοπό

Η οργανωτική καινοτομία του νέου προτύπου βασίζεται στην καθιέρωση μιας επιπλέον Διοικητικής, αυτελούς Διεύθυνσης, εγκατεστημένης σε έναν ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο της ξενοδοχειακής Μονάδας, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που προορίζεται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή υγειονομικού χαρακτήρα. Το επονομαζόμενο στο πρότυπο “ Blue &White Departement”, περιλαμβάνει 2 διακριτές, λειτουργικά, μονάδες, με την ονομασία “Blue &White unit”.

Η πρώτη (“Blue unit”), προορίζεται για τη διαχείριση απλών περιστατικών υγείας σε επίπεδο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, ( πχ“ πρώτες βοήθειες” για ατυχήματα, μικροτραυτισμούς κλπ), αλλά και για την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, που μπορεί να χρειαστεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ή άλλη ιατρικού τύπου παρέμβαση, σε περίπτωση σοβαρής απειλής της ζωής. Η Μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε 24-ωρη βάση από κάθε φιλοξενούμενο, επισκέπτη ή εργαζόμενο της επιχείρισης (walk-in room), που μπορεί να παρουσιάσει ένα διάφορης βαρύτητας πρόβλημα υγείας, να στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας ή άλλο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, (νοσοκόμα, διασώστης κλπ) ή γιατρό και να διθέτει τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ανάνηψης (πχ απινιδωτή). Σε κάθε περίπτωση, και με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου, η Ξενοδοχειακή Μονάδα θα πρέπει να είναι συμβεβλημένη με την πλησιέστερη πρωτοβάθμια ή άλλη νοσοκομειακή δομή Υγείας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, όπως και με την ανάλογη υπηρεσία ασθενοφόρων.

Η δεύτερη Μονάδα του νέου “B&W “ Τμήματος, “White Unit”, προορίζεται για την εφαρμογή και τήρηση των αναγκαίων μέτρων επαγρύπνησης, επιδημιολογικής επιτήρησης και διαχείρισης μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως ο covid-19. Διαθέτει έναν ιδιαίτερο χώρο εξέτασης και ενδεχόμενης προσωρινής απομόνωσης πιθανού ή ύποπτου κρούσματος, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και απολύμανσης. Όλες οι διαδικασίες και τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως οι προτεραιότητες ιχνηλάτησης των στενών επαφών του πιθανού κρούσματος, η άμεση ενεργοποίηση του “White code”, και η άμεση επιθεώρηση των μηχανισμών υγειονομικής ασφάλειας, ακολουθούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που περιέχονται στις συστάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων Υγειονομικών Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αρχών, (ΕΟΔΥ, ECDC, WHO).

Μία δεύτερη “υποχρεωτική” καινοτομία στο πρότυπο, αφορά την υποχρέωση πληρότητας μόνο του 85% των διαθέσιμων κλινών, ώστε να διασφαλίζεται ο αναγκαίος αριθμός κενών δωματίων απομόνωσης σε περίπτωση εμφάνισης περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων (outbreak), να δίνεται χρονική δυνατότητα συστηματικής απολύμανσης και να τηρούνται οι αναγκαίες κοινωνικές αποστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος Βασίζεται σε αλγόριθμο, που υπολογίζει τον απαιτούμενο αριθμό ελεύθερων δωματίων, σε συνάρτηση με το εμβαδόν των κοινόχρηστων χώρων των καταλυμάτων.

Επενδύοντας στην ποιότητα

Η υιοθέτηση του νέου προτύπου από μεγάλης δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλα τουριστικά καταλύματα είναι βέβαιο, ότι απαιτεί στοχευμένες επενδύσεις, σε υποδομές, σε εκπαίδευση προσωπικού και απασχόληση νέων ειδικοτήτων εργαζομένων, ή στην χρήση επιπλέον outsourcing συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους της επιχείρισης και κατά συνέπεια και του κόστους διαμονής. Ωστόσο, η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση που απαιτείται από τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου δεν αποτελεί απλώς ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , αλλά μια επένδυση ποιότητας για το μέλλον, ένα «μοχλό» για τη μετάβαση και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες ανάπτυξης που προδιαγράφονται για τη μετά-covid-19 εποχή.

Άλλωστε η χώρα μας διαθέτει ήδη, διεθνώς, ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον διαχειρίστηκε αυτή την κρίση με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο, ασκώντας, ίσως, για πρώτη φορά στην πολιτική της ιστορία, μία πραγματικά «evidence-based» στατηγική. Οι ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν και ασκούνται απο την παρούσα πανδημία στα Υγειονομικά συστήματα, στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στο σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονομίας υπενθύμισαν, σε εξαιρετικά έντονο τόνο, το πόσο εύκολα και αναπάντεχα μπορεί να ανατραπούν δεδομένα και κοινωνικές ισορροπίες ετών, από μία γενικευμένη, ασύμμετρη απειλή για τη Δημόσια Υγεία. Η κοινωνία και οι πολιτικοί συνειδητοποίησαν, ίσως με καθυστέρηση και επιφυλάξεις, την ουσία, την πραγματική διάσταση και τη θέση της Δημόσιας Υγείας στην αξιακή κλίμακα των κοινωνικών αγαθών.

Με θέμα τη «Νέα Τουριστική Πολιτική» στη χώρα μας διοργανώνεταιμε πρωτοβουλία της SWISS APPROVAL, διαδικτυακή «e-Ημερίδα», στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι κυβερνητικών, πολιτικών και επαγγελματικών φορέων, όπου θα παρουσιαστεί και το νέο πρότυπο.