Τους 40 ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους της δομής τους σκέφτεται κανείς;