Οι συνολικές χορηγήσεις προς τη γενική κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρουσίασαν περαιτέρω μείωση κατά 0,9%

Η στρόφιγγα της χρηματοδότησης δεν έχει ανοίξει ακόμα. Καθοδική τροχιά κατέγραψαν και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές πιστώσεις στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγαλύτερο βαρίδι αποτελούν τα «κόκκινα δάνεια» που βαραίνουν πάνω στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών αλλά και την πραγματική οικονομία, καθώς εμποδίζουν τις τράπεζες να ασκήσουν τον πραγματικό τους ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη μέσω δανειοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές χορηγήσεις προς τη γενική κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρουσίασαν περαιτέρω μείωση κατά 0,9% συγκριτικά με την εικόνα που υπήρχε πριν από ένα χρόνο, και μετά από συρρίκνωση κατά 0,7% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα του 2019.

Η πτώση στη χρηματοδότηση της κυβέρνησης κατεγράφη στο 3,1% -μετά από προηγούμενη πτώση 4,4% τον Αύγουστο- ενώ τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι μείωσης 0,1 που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο.