“Τώρα θυμήθηκε την εργασιακή ειρήνη ο κ. Δήμαρχος;”