Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ που έχει υλοποιηθεί ως τώρα στην Ελλάδα

Η υπερταχεία ευρυζωνικότητα σε λίγο θα φτάνει ακόμα και σε περιοχές της Ελλάδας με ανεπαρκή συνδεσιμότητα. Αυτό θα συμβεί με τη δημιουργία της νέας υπερταχείας ευρυζωνικής υποδομής, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, γνωστή ως UFBB (UltraFast BroadBand) για την οποία έδωσαν την έγκρισή τους οι αρχές της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής.

Εφ όσον το έργο προχωρήσει, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ που έχει υλοποιηθεί ως τώρα στην Ελλάδα. Η κρατική χρηματοδότηση θα είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 400 θα αποτελέσουν συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Το έργο το είχε φτάσει σε τελικό στάδιο ο πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκάρας.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ευρυζωνικής υποδομής που θα μπορεί να παρέχει συνδέσεις με ταχύτητες λήψης δεδομένων τουλάχιστον 100Mbps, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι εύκολα θα μπορούν να αναβαθμιστούν σε 1Gbps.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η κάλυψη των ημιαστικών περιοχών της χώρας στις οποίες πολύ δύσκολα θα επενδύσουν μόνοι τους οι ιδιώτες.

Η νέα κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το έργο που παρέλαβε από τους προκατόχους της, ωστόσο ο αναπτυξιακός του χαρακτήρας την υποχρεώνει να συνεχίσει τη σχετική πρωτοβουλία. Πρόσθετο επιχείρημα είναι ότι η Ελλάδα πιέζεται για περισσότερη απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, ειδικά στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, την Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.