έρευνα VIDEO ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩN ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUE BEAM

WorldView Legion! Ἡ δορυφορική λεγεῶνα τῆς παγκόσμιας παρακολούθησης τῆς Maxar Technonologies! Bίντεο

http://kaiomenivatos.blogspot.com/ 


 
Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων χωρίς τίς ἐναέριες καί τίς ἐπίγειες δαιμονικές καί δορυφορικές λεγεῶνες της, ἀπό τίς ὁποῖες πρῶτες ὑποκινεῖται ἥ ἴδια καί μέ τίς ὁποῖες (πρῶτες) καί δεύτερες θέλει ἀπολυταρχικά νά παρακολουθεῖ, νά ἐλέγχει καί νά καθυποτάξει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα στά ἀπάνθρωπα καί ψυχολέθρια σχέδια καί στίς ἀτζέντες της, δέν ὑπάρχει!
 
Ἡ Νέα Ἐποχή τῆς Maxar Technologies κατασκεύασε κι ἐπιστρατεύει τήν δορυφορική Λεγεῶνα τῆς Παγκόσμιας Παρακολούθησης!
 
Πόσο ταιριάζουν ὅλα μέ τήν τρέχουσα "πανδημία" καί τόν παγκόσμιο διασπαρθείσαντα πανικό τοῦ κορωναϊοῦ, τά "νεοφανέντα" τσιπάκια τοῦ ἐντοπισμοῦ του καί τῆς ψηφιακῆς πιστοποίησης τέστ κι ἐμβολιασμοῦ πού μᾶς ἔχουν ἤδη μαγειρέψει καί τώρα προτείνουν-σερβίρουν..., 
(βλέπε: 
 
Ἄς μήν εἴμαστε ἀφελεῖς στίς τόσες "συμπτώσεις" πού συμπίπτουν...
Οἱ σατανάνθρωποι ἐργάζονται πυρετωδῶς, συστηματικῶς κι ἀκαταπαύστως γιά τό τελικό σενάριο τῆς Οἰκουμένης· παγκόσμια "κρίση-ἔκτακτη ἀνάγκη", Παγκόσμια Κυβέρνηση, Παγκόσμια Θρησκεία (Οἰκουμενισμός), Παγκόσμιος Ἡγέτης (Ἀντίχριστος), παγκόσμια δικτατορία χαράγματος! Κόλαση γιά ὅλους! 
Ὅλα ὅσα βιώνουμε εἶναι πρόβες τζενεράλε καί προεόρτια τῶν μελλόντων συμβαίνειν στήν οἰκουμένη, ὅποτε ἐπιτρέψει ὁ Κύριος γιά τήν ἀποστασία μας καί γιά τό τελικό ξεκαθάρισμα πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του!


Γιά ἑλληνικούς ὑπότιτλους πατῆστε τό γρανάζι ρυθμίσεις-ὑπότιτλοι-αὐτόματη μετάφραση-ἑλληνικά.
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο: