Στο 2ο Κ.Υ. Χανίων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης διορίστηκε μια μόνιμη, ειδικευμένη ιατρός, Επιμελήτρια Β΄ κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Καρδιολογίας, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής μονάδας.

Η ιατρός παρουσιάστηκε κι ορκίστηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, κ. Δημήτρη Αγαπίου, προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα της.