Από σήμερα έως τις 19 Αυγούστου ανοίγει το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Χανίων που θα εξυπηρετεί κοινό

Από σήμερα Παρασκευή και έως τις 19 Αυγούστου το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Χανίων θα εξυπηρετεί κοινό για πληροφορίες και δικαιολογητικά γάμου:

α) είτε διά ζώσης στο κτήριο της οδού Γρηγορίου Ε’, αριθμ. 50, πρώτος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 28213/41.792, κυρία Παπαντωνάκη,

β) είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1. Δήμος Χανίων - www.chania.gr, 2. Εξυπηρέτηση, 3. Πολιτικοί Γάμοι και στον σύνδεσμο, για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ή να τυπώσουν τα έγγραφα που αντιστοιχούν στην περίπτωσή τους.