Αεροπορικό «μπλακ άουτ» αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη ύστερα από την απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των ηλεκτρονικών μηχανικών ασφαλείας για στάσεις εργασίας σε διαφορετικές ώρες τις δύο ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για ζητήματα αεροναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο τετράωρων στάσεων εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι για την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων από τους ελεγκτές θα παίρνει και τις δύο ημέρες η Ενωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία εξήγγειλε στάσεις εργασίας στις 7 και τις 8 Οκτωβρίου από τις 12:00 έως και τις 16:00.

Να σημειωθεί ότι η αποχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τα καθήκοντά τους δεν θα επιτρέψει την πραγματοποίηση καμίας πτήσης κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας ενώ και η αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης θα έχει σημαντικές δυσκολίες δεδομένης της διαδοχικής στάσης εργασίας από τους ηλεκτρονικούς.

Οι δυο ενώσεις αντιδρούν στη μη καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ). Υπενθυμίζεται ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία ενώ στη θέση της προβλέπεται η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο θα υπεισέλθει ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου στον βαθμό που αφορούν την εν λόγω καταργηθείσα αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Σκοπός του συσταθησόμενου Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εκτελεί αυτοτελή προϋπολογισμό, είναι η οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας 5 και η διαχείριση και λειτουργία αεροδρομίων και υδατοδρομίων.

Αναφορικά με την ΑΠΑ, βάσει των οριζόμενων στο σχέδιο νόμου, θα στελεχωθεί με 172 άτομα,θα ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων. Τα έσοδά της θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής των αεροδρομίων, το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων και άλλους πόρους.

Ειδικότερα οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά εδώ και 21 χρόνια δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα στο σύνολο των εργαζομένων της ΥΠΑ, τα οποία προέρχονται και αποδίδονται από το Eurocontrol χωρίς να επιβαρύνεται ο Ελληνας φορολογούμενος παρόλο που εγκαίρως είχαν κατατεθεί στο υπουργείο προτάσεις για στήριξη της αεροναυτιλίας μέσω των αποθεματικών της, όπως επισημαίνουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ, το νομοσχέδιο για την ΑΠΑ αφήνει ανοικτά σοβαρά θεσμικά ζητήματα καθώς προβλέπεται ότι «το σχέδιο επιδόσεων της ΥΠΑ θα καταρτίζεται και θα υποβάλλεται προς έγκριση από την ΑΠΑ χωρίς να προβλέπεται η συμμετοχή της ΥΠΑ στην κατάρτιση και σύνταξή του κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών».

Προσθέτουν επίσης ότι «στο άρθρο 43 τίθεται υπό αίρεση το σύνολο των αποζημιώσεων που δεν επιβαρύνουν τον Ελληνα φορολογούμενο, στερώντας ταυτόχρονα φορολογικά έσοδα από το κράτος».

Από την πλευρά τους οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί ζητούν: