Χωρίς αεροπλάνο, χωρίς ξενοδοχείο, χωρίς βαλίτσες…