Στη Δανία, ο νόμος υποχρεώνει τους μεγάλους αγροτικούς ιδιοκτήτες να φυτεύουν το 5 % της γης τους με λουλούδια για τις μέλισσες !!