Υψηλός θα είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε επιφυλακή ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς των πολιτών που θα πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες που εγκυμονούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.